FUNKTIONSKNAPPAR FÖR SPEAQ-KONFERENSSAMTAL

Vi på SPEAQ anser att våra kunder ska ha total kontroll över sina konferenssamtal och för att dina konferenssamtal ska bli smidiga och effektiva har vi några funktionsknappar som du kan använda under samtalen. De flesta funktionsknapparna för inringning kan bara användas av samtalets ordförande. Det är bara Tyst-funktionen som är tillgänglig för alla deltagare. Se till att alla deltagare är medvetna om Tyst-funktionen och uppmuntra dem att använda den när de inte pratar under konferenssamtalet för att undvika att höra när deltagare andas, skriver eller till och med äter under samtalet! Meddela även att de bör undvika att använda enheternas Ljud av-funktion, eftersom den kan spela upp en väntton. Använd alltid Tyst-funktionsknappen.

FUNKTIONSKNAPPAR
knapp funktion ordförande deltagare
# 1
Antal deltagare.
Du hör hur många deltagare som deltar i ett samtal.
check clear
# 2
Namn på deltagare.
Du hör deltagarnas namn.
check clear
# 3
Öppna/begränsa konferenssamtal för nya deltagare.
Om du väljer att begränsa släpps inga nya deltagare in i samtalet.
check clear
# 5
Slå på och stäng av alla andra deltagares mikrofoner.
Användbart vid presentationer när endast ordföraren pratar.
check clear
# 6
Slå på och stäng av din mikrofon
Förhindra onödiga störningar i konferenssamtalet genom att tillfälligt stänga av din mikrofon.
Använd INTE standardfunktionen för att stänga av ljud på din enhet, eftersom många enheter då spelar upp en väntton.
check check
# 9
Starta/stoppa inspelning
Dina konferenssamtal spelas in och skickas via e-post efteråt.
check clear
arrow_upward